An Fheothanach - An Clochán

( Feohanagh to Cloghane )

Léarscáil don stráice do Shlí Chorca Dhuibhne idir Feothanach agus An Clochán

Faid: 24 km | Aird: 655 m | Am: 6—7 hrs | Grád: Deacair 

Tá an staid is deacra don siúl os do chomhair amach anseo agus é ag tuirlingt an pointe is aired. Má bhíonn an aimsir olc agus drochléargas ann  ba cheart machnamh dáiríre a dhéanamh malairt slí iompair a fháil chomh fada leis an gClochán.

Ag fágail An Fheothanach leanann Slí Chorca Dhuibhne an príomh bhóthar, ag casadh ar chlé ag an scoil agus an halla pobail roimh casadh ar dheis soir ó thuaidh suas sean bhóthar ar feadh cupla km roimh tú a thabhairt amach ag crosaire. Gearr don chrosaire se oar dheis tá Cathair na bhFionnúrach, caisleán meánaoiseach atá tochailte agus oscailte go dtí an phobal. Ar do chlé tá Cuas an Bhodaigh áit, de réir an fínscéal, a chuir Naomh Bréanainn chun farraige maraon le 14 manach sa bhliain 535 AD agus de réir an fínscéil shroiseadar Meiriceá Thuaidh.

Bá Bhréanainn ón gClochán

Ag an gcrosaire lean díreach ar aghaidh, ag leanúint na marcálaithe, agus ag an ngabhalT cas ar chlé. Lean ort ag siúl ar an mbóthar seo go dtí an críoch nádúrtha áit a threorfar ar dheis tú agus suas an sliabh. Tosnaíonn an siúl suas an sliabh diaga anseoagus má bhíonn an aimsir geal beidh Fothar na Manach le feiceáil, sean choras goirt saothraithe ag díthreabhaigh. Lean ort suas gualainn an tsléibhe áit a théann an siúl thar diallaitphointe idir Más an Tiompáin (763m) agus Piaras Mór (748m). Anseo feictear  marcálaí Cloch Ogham anallóide – ag an pointe seo ba cheart duit an t-am a thógaint chun an radharc lánléargais a thógaint isteach. Radharc a thógann isteach Cnoc Bhréanainn go dtí na Blascaodaí san Iarthar agus Bá Thrá Lí, Na Machairí agus sliabhraon Sliabh Mis san Oirthear. Gan amhras bheidh aimsir maith ag teastáil chun taitneamh a bhaint as seo!

Tá fána an-ghéar romhat amach anseo tar éis an cloch ogham agus in aimsir fliuch, nó thar talamh fliuch, cheart tuirlingt anonn is anall an slí go léir anuas. Moladh maith é maide siúil a úsáid ar an staid seo. Thart ar 2km síos tiocfaidh tú ar chosán greain. Ag an staid seo athraíonn na marcálaithe go saighead bhán chun go mbeidís níos éasca le feiceáil in aimsir olc. Tá sé an tábhachtach go mbeadh an cuaraimsire ar eolas agat mar go bhfuil sé an éasca do shlí a chailliúnit anseo agus de bharr go bhfuil titim chun farraige 450m ar an slí tá sé an dainséarach.

Le do thoil, tabhair aire agus bí cúramach. Ag bun sa bhaile fearainn Airghleann, tá iarsma glean oighir agus ghort mulláin scaipithe le feiceáil. Tá babhla oighir an tSáis le feiceáil os do chomhair.

Tar éis duit teacht anuas an tsléibhe, agus tar éis 300m casann an Slí ar chlé a thugann chomh fada le Cé Bhréanainn tú. Fágann tú an ché ag dul siar ó dheas ar feadh 6km ar bhóthar roimh a shroiseann tú ceann scribe an staid seo ag baile beag An Chlocháin, áit a gheobhaidh tú tithe tabhairne, siopaí, séipéal agus scoil.

Eolas ar Lóistín agus Bhia

Eolas Úsáideach