Dún Chaoin - An Fheothanach

(Dunquin - Feohanagh)

Léarscáil don stráice do Shlí Chorca Dhuibhne idir Dhún Chaoin agus Feothanach

Faid: 20 km | Aird: 125 m | Am: 5—7 uair | Grád: Éasca

Ag an brú Óige i nDún Chaoin téann tú suas i gcoinne an airde áit a chasann tú ar chlé ag casadh mhór agus ag tógaint an deis láithreach bonn ar chosán ghreain. Os do chomhair anseo beidh imlíne scaipithe bolcánach Mionnán Mór agus thar sin osclóidh sraitthradharc romhat amach le Cnoc Bhréanainn, na Triur Deirféar, Cuan Árd na Caithne agus Ceann Sibéal mar na príomh radharcanna. Ag braith ar an aimsir agus an t-am den bhliain bíonn an talamh faoi chois fliuch agus sleamhain anseo mar sin caithfear aire a thógaint. Tagann an slí anuas anseo agus buaileann sé leis an mbóthar arís, ag dul ar dheis ar an R559 agus ag dul thar Potadóireacht na Caolóíge. 500m síos an bóthar casa r chle síos bóithrín áit a bhíonn clúdaithe isteach ag sceacha i rith an tSsamhraidh agus caithfear bheith aireach anseo. Ag cúinne a chasann ar dheis lean an cosán id’thabhairt díreach os cionn trá cúlráideach Cloichear.

Siúlóirí I mBaile an Chalaidh leis na Triúr Deirféar i gcéin

Tar éis áilleacht Trá Cloichear agus radharcanna Inis Tueaisceart (An Fear Marbh) a fhágáil lean an bóthar beag suas go dtí an príomh bhóthar arís agus téigh ar chlé ag dul soir ó thuaidh i dtreo taobh oirthir galf chúrsa Cheann Sibéal. Ag deireadh an bhóthar seo beidh gabhalT agus téann tú ar dheis agus tar éis cúpla méadar ar chlé. Lean an bóthar seo go dtí an deireadh áit a chasann sé ar dheis agus arís go deireadh an bóthar seo agus ar dheis arís ag gabhalT i dtreo Trá Bhéal Bháin. Suas ar do chlé ag pointe tuaiscirt an trá tá Dún an Óir, áit a bhfuil dún áit a mharaidh Fórsaí Choróin Eibhlís 600 fear, Iodálaigh, Spáinneaigh agus Éireannaigh i rith éirí amach Deasúin sa bhliain 1580.

Ar do chlé ar feadh an chéad 6km eile beidh radharc álainn Cuan Árd na Caithne – as Béarla Smerwick –ainm a tháinig ó na Lochlannaigh dá bhrí Cuan Ime (Butter Harbour) áit a raibh trádáil mhór ime á dhéanamh chomh fada siar le am na hUigingigh. Ar an bpíosa seo den slí seachnaíonn tú baile Bhaile an Fheirtéaraigh, an baile is mó taobh thiar don nDaingean áit a bhfuil múseam, tithe tabhairne, bialann, séipéal agus scoil. Tugann an chéad phíosa don siúl thar trá 1.4km suas tú áit a bhfuil ort dul suas tri bhearna, ag coimeád ar chlé thar fail lag leanúint an bhóthar agus na comharthaí agus ag dul ar chlé chun teacht anuas chun trá arís. Beidh ort sruthán beag a hrasnú tar éis teacht anuas chun trá.

Roimh a thagann tú go dtí an Mhuiríoch, áit a bhuaileann an siúl len bóthar arís, rachaidh tú cóngarach go leor do Shéipílín Ghllaruis, aireagal cloch ón 7 – 12 aois, agus Caisleán Ghallaruis, tuar Lochlannach ón 15ú aois.

Tar éis an bóthar ón trá a shroichint beidh tú ag dul ar chlé i dtreo caladh beag iascaireachta Bhaile na nGall, ag dul ar chlé chun an baile beag a shroichint. Ag bun an bhaile beidh bóithrín beag ag dul ar chlé a thugann thar aill tú don chéad staid eile chomh fada leis an príomh bóthar arís ag Glaise Beag. Bíonn cuid den siúl aille seo ana fhliuch ag braith ar aimsir agus an t-am den bhliain mar sin beidh ort bheith aireach. Nuair a shroicheann tú an bóthar cas ar chlé agus siúlóidh tú an chuid eile den staid se oar bhóthar chomh fada le tigh tabhairne An Chúinne ar an bhFeothanaigh. Sé Cnoc Bhréanainn atá os do chomhair amach ar an gcéad chos eile do Shlí Chorca Dhuibhne.

Lúb Shiúlóidí

Lúb na Cille, Dún Chaoin

Faid: 5 km | Am: 1.5 – 2 uair | Grád: Éasca

Tosnaíonn agus críochnaíonn an lúb-shiúlóid seo ag cárr-chlós Ionad an Bhlascaoid i nDún Chaoin. Tá radharcanna álainn ar oileáin na mBlascaodaí agus ar an ceanntar máguaird. Siúlóid do dheacracht measartha isea é atá oiriúnach do dhaoine ar chumais éagsúla agus tógann sé idir uair agus uair agus leath. Tá an chéad chuid i gcoinne an aird ach tá sé éasca go leór ina dhiaidh sin. Tá suas le leath dhosaén dreapa ann. Is ar bhárr faille atá an chuid deireannach agus ní mhór a bheith aireach má’s ag siúl le leanaí tu

Siúlóid Chuas na nEighe, Cloichear

Faid: 2.9 km | Am: 1 uair | Grád: Éasca

TIs siúlóid cois faille é seo a thosnaíonn agus a chriochnaíonn ag an gcárr-chlós ós cionn Trá Chloichear, 12 km siar ó bhaile an Daingin. Tá radharcanna aoibhinn uaidh amach ar an bhfarraige, na beanna cósta agus ar an gceanntar mórthimpeall. Tá an siúlóid ar thalamh leibhéal agus tá roinnt dreapaí air

Eolas ar Lóistín agus Bhia

Eolas Úsáideach