Castlegregory - Tralee

( Caisleán Ghriaire - Trá Lí )

Faid: 27 km | Aird: 300 m | Am: 6.5—8.5 hrs |Grád: Éasca

Ag fágaint Caisleán an Ghriaire téir ar chlé trí Cearnóg Oifig an Phoist agus ar chlé arís ag leanúint an marcálaí ag an gcrosaire, treo siar ó dheas. Siúl ar an mbóthar ar feadh 1.8km áit a athraíonn se go bóthar greain agus gainimh. Tar éis an Páirc Carbháin athraíonn sé ar áis go bóthar tarra arís ag casadh ar dheis sa bhóthar. Lean díreach ar aghaidh go Áth an Chaisle agus an príomh bhóthar, an R560.

Casa r chlé agus siúl ar an bpríomh bhóthar ar feadh 200m áit a rachaidh tú ar chlé agus leanfaidh tú ar aghaidh an slí ar fad go dtí an trá, ag trasnú sruthán beag ar an slí. Má bhíonn an taoide istigh beidh ort dul suas árdán beag a thugan suas thar carraigeacha tú, timpeall imeall goirt ag coimeád an claí ar do chlé agus tar éis 250m anseo beidh tú ag malairt slí ón trá. Tiocfaidh tú ar bhearna sa chlaí agus tar éis sruthán agus gort a thrasnú tiocfaidh tú thar n-ais anuas ar an dtráigh. Lean ort ar an dtráigh timpeall ar cheann tire Pointe an Choinigéir Rua áit a théann tú trí bhearna ag leanúint an coasán marcáilte.

Téir ar dheis timpeall Séipéal Cill Ghobáin agus tóg an casadh ar dheis chun an príomh bhóthar R560 a shroisint at An Cam Íochtarach. Trasnaigh an bhóthar, R560, agus téir díreach suas an bhóthar, díreach tríd an chrosaire agus ar aghaidh go dtí an chéad chrosaire eile. Tá trí chomhartha do Shlí Chorca Dhuibhne ag an gcrosaire seo, lean an ceann do Thrá Lí.

Ag úsáid na clocháin cora trasnaigh Abhainn an Fhionnghlaise agus ansan trasnaigh bóthar tarra áit a leanann tú bóthar greain as seo a théann suas bóithrín go dtosnaíonn tú ag teacht anuas. Cas ar chlé anseo chun soláistí a fháil ag teach tar ais go dtí an pointe seo arís. Lean ar aghaidh ag trasnú 9 stíl, 2 sruthán agus geata beaeg thar an chéad 2km eile. Buailfidh tú le bóthar tarra agus leanfaidh tú é seo chomh fada le stíl eile chun teacht anuas bóithrín portaigh ar feadh 1.4km chomh fada le casadh géar ar dheis. Romhat amach beidh cosán cúng, agus ag trasnú stíl eile agus tú ag dul suas áit a chífidh tú radharcanna álainne thar Oileán Doire Mhóir. Tá do dhreapadh beagnách thart anseo nuair a chíonn tú comhartha a théann go dtí an príomh bhóthar an N86.

Tosnaigh ag teacht anuas anseo ag coimeád ar dheis thar trasnáin iarnród agus tar anuas chomh fada le Droichead Abhainn Doire Mhóir. Éiríonn agus titeann an coasán romhat trí dhá stíl agus ag siúl thar gallán tanaí. Tá airde géar os do chomhair anseo ag dul siar ó dheas id’thabhairt anuas ag trasnú Abhainn Doire Mhic Aodha. Tá dromchla carraigeach romhat anseo agus airde bheag áit a thagann tú isteach go glean Abhainn an Curraichín áit a chífidh tú Muileann Gaoithe Chathair Uí Mhóráin. Ag teacht anuas trasnóidh tú 3 shruthán agus rachaidh tú tríd gheata chun teach tar an m bóthar tarra. Cas ar chlé agus lean an bóthar le fánaigh ar feadh 1.2km chomh fada le gabhal T agus cas ar dheis. Lean ort soir ar feadh 1.5km agus ag an chéad ghabhal eile cas ar chlé. Tar éis 700m tiocfaidh tú chomh fada le gort caide Cathair Uí Mhóráin, ag casadh ar chlé buailfidh tú leis an príomh bhóthar, N86. 

Trasnaigh an N86 agus cas ar dheis ag dul thar dhá dhroichead ag trasnú an bhóthar arís chun siúlóid na canálach a shroisint. Lean an siúlóid se oar feadh 1.5 km agus casa r dheis chun bualadh len N86. Casa r chlé agus ar chlé arís ag an dtimpeallán. Trasnaigh an bhóthar agus téir trí an charr chlós. Tá bearna ag bun an charr chlóis agus tar éis dul trí téigh ar dheis tiocfaidh tú chomh fada le do bhuaicpointe, Halla Cuimhneacháin an Ághasaigh, áit a thosnaigh tú do thuras ar Shlí Chorca Dhuibhne beagán laethanta ó shin.

Lóistín agus Bia

Breis...

Eolas Úsáideach

Breis...